Rodzina i mieszkanie

Podstawowa jednostka

Społeczeństwo ludzi dzieli się na grupy społeczne, które funkcjonują na określonych zasadach. Najmniejszą grupą jest para, czyli małżeństwo, a jak jest małżeństwo to także rodzina. Rodzina to podstawowa jednostka w społeczeństwie, którą tworzą ludzie spokrewnieni małżeństwem lub rodzicielstwem. Rodzina ma swoje znaczenie zarówno w społeczeństwie jak i w Kościele. W naszym kraju każda wspólnota rodzinna posiada swoje prawa i obowiązki, które są znane każdemu, bo nie ma na świecie człowieka, który by nie miał rodziny. Możemy spotkać te o tradycyjnym i modnym teraz formacie 2+1, czyli rodzice i jedno dziecko, te bezdzietne, czy wielodzietne. Niewątpliwie jednak rodzina ma dla każdego bardzo dużo znaczenie i każdy powinien ją szanować. To nie tylko rodzice i rodzeństwo, ale dalsi i bliżsi krewni. To właśnie w tej grupie społecznej możemy czuć się bezpiecznie, zwracać się do niej z każdym problemem, czy spędzać wspólnie święta. Na straży praw rodziny stoi zarówno Konstytucja RP jak i wszelkie kodeksy prawa świeckiego i kościelnego.

Copyright @ 2010 Rodzina i mieszkanie